Arcont IP, d.o.o.

Ko ste se odločili za Arcont, ste se odločili za izdelke vrhunske kakovosti z dolgo življenjsko dobo. Vsa okna in vrata zahtevajo ustrezno vzdrževanje. Ob primopredaji vsi naši kupci prejmejo Navodila za vzdrževanje in uporabo oken in vrat (link na navodila). Morebitna manjša servisna popravila lahko izvedete sami, če ste tega vešči, lahko pa pokličete našo servisno službo ali se naročite preko spletnega obrazca (link na servisni obrazec). Arcont ima dnevno na terenu vsaj dva serviserja, ki skrbita za dobro funkcionalnost oken naših strank.

Servis in rezervne dele zagotavljamo tudi po preteku funkcionalnega garancijskega roka (5 let za okna oziroma v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja).

Za garažna vrata so redni letni servisni pregledi nujni za ohranjanje veljavnosti garancije. Skrb za letne servisne preglede, ki jih pooblaščeni monter / serviser vpisuje v knjigo kontrolnih pregledov (dobite ob primopredaji vrat), je v skladu z evropsko smernico EN 13241-1 obveza kupca. Na osnovi opravljenih rednih letnih servisnih pregledov garažnih vrat Arcont kot dobavitelj jamči 12-letno garancijo na delovanje garažnih vrat.