Arcont IP, d.o.o.

Svojo sposobnost ustvarjanja kakovostnih proizvodov in izvedbe kakovostnih storitev že od začetka poslovanja dokazujemo s certifikatom kakovosti po standardu ISO 9001. Privzem sistema vodenja kakovosti je strateška odločitev podjetja, da nam dosledno izvajanje zahtev standarda pomaga uresničevati naše poslanstvo – zadovoljstvo naših kupcev.

Svoje poslanstvo in politiko kakovosti uresničujemo tako, da:

IZPOLNJUJEMO
PRIČAKOVANJA KUPCEV

Spremljamo trende na področju izdelave, prodaje in montaže stavbnega pohištva, prilagajamo svoj prodajni program ter izboljšujemo izdelke in storitve v skladu s pričakovanji in željami naših kupcev.

ZAGOTAVLJAMO NAJVIŠJO
KAKOVOST

Spremljamo kakovost procesov, izdelkov in storitev in smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju.

Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa. Vsak sodelavec se zaveda pomena kakovosti pri svojem delu in vpliva na kakovost izdelka/ storitve/procesa ter tako uresničuje skupne cilje poslovanja.

SKRBIMO ZA DOLGOROČNI RAZVOJ
PODJETJA
IN ZAPOSLENIH

Ustrezno načrtujemo poslovanje.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu, uvajamo moderne, produktivnejše in okolju prijaznejše tehnologije.

Omogočamo in zagotavljamo strokovno usposabljanje in razvoj sodelavcev ter jih spodbujamo za samostojno in odgovorno vodenje aktivnosti. Ves čas smo dovzetni za ideje in predloge zaposlenih, strank, poslovnih in drugih partnerjev.

ODNOSE GRADIMO NA
VZAJEMNOSTI IN ZAUPANJU

Ustvarjamo in vzdržujemo ugodno psihosocialno delovno okolje, tako da razvijamo politiko vodenja, kjer je na prvem mestu spoštovanje ljudi. Cenimo in priznavamo doprinos vsakega posameznika h končnemu poslovnemu rezultatu in gradimo na vzajemnosti ter zaupanju.

IZBIRAMO ZANESLJIVE
POSLOVNE PARTNERJE

S skrbno izbiro poslovnih partnerjev in partnerskim sodelovanjem zagotavljamo zanesljivost dobave in ustrezno kakovost izdelkov in storitev.

SKRBIMO ZA
ZADOVOLJSTVO LASTNIKOV

Skrbimo za povečanje dobičkonosnosti poslovanja, optimalno izkoriščenost resursov in optimiranje stroškov na vseh nivojih poslovanja.

SMO ODGOVORNI
DO OKOLJA

Pri poslovanju posebno pozornost namenjamo odgovornosti do okolja, odgovornosti glede varnosti in zdravja ljudi, upoštevamo in dosledno spoštujemo zakonodajo in standarde.