Arcont IP, d.o.o.

Družbena odgovornost

Varujemo okolje

Proizvodnja oken in vrat je okolju prijazna, saj ne ustvarja odpadkov, ki jih ne bi bilo mogoče reciklirati. V proizvodnem procesu se pojavljajo tri skupine odpadkov: plastični in aluminijasti ostanki od proizvodnje, stara odpadna okna z gradbišč ter komunalni odpadki (v glavnem papir). Skupaj z usposobljenimi podizvajalci skrbimo za njihov odvoz, uničenje ali reciklažo.

Aktivni v lokalni skupnosti

Osnovna dejavnost podjetja Arcont IP, proizvodnja oken in vrat, je močno vpeta v lokalno okolje. Ne samo s tem, da tu poteka proizvodnja, ampak v štajerski in pomurski regiji opravimo tudi največ prodaj in vgradenj Arcontovih izdelkov. Tudi zato se v Arcontu čutimo dolžne v lokalno okolje vračati del sredstev. To počnemo s finančno pomočjo in številnimi sponzorstvi manjših športnih in kulturnih društev, pa tudi z našimi promocijskimi izdelki, ki jih prispevamo za razne srečelove šolske mladine, društev in drugih interesnih skupin v lokalnem okolju.

Skrb za invalide

Pomemben del lokalnega delovanja družbe Arcont je usmerjen v usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih občanov, kot so invalidi in kategorizirani mladostniki. Na tem področju uspešno sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje RS in z Zavodom za rehabilitacijo invalidov RS. Med zaposlenimi je več kot 40 odstotkov invalidnih oseb, ki jim delo v podjetju Arcont ne pomeni le finančnega vira preživetja, ampak jim omogoča tudi uspešno socialno uveljavitev v družbi.